• Phone: (123) 0200 12345
  • ecopark.osokorky@gmail.com

Стан озера Синє в Подільскому району м. Києва

May 23, 2022

Ініціативна група ГО Екопарк Осокорки дослідила стан озера Сине.

💧Озеро Синє розташоване в північно-західній частині Подільського району м. Києва, на доволі значній відстані від історичної частини самого Подолу. Воно знаходиться західніше житлового масиву Виноградар.

У травні 2020 року, порівняно з попередніми роками, рівень води в озері істотно знизився – приблизно на метр. Це звичайне явище для замкнених озер та ставків міста Києва, що мають атмосферне та ґрунтове живлення. У серпні–вересні рівень води у них найнижчий через втрату води на випаровування у літній період. Найвищий рівень у київських озерах звичайно спостерігається у квітні–травні. Отже, умови, які спостерігаються нині, можна вважати аномальними. З великою ймовірністю можна прогнозувати подальше всихання озера Синє на кінець літа та початок осені 2020 р. за умов дефіциту атмосферних опадів порівняно із кліматичною нормою.

✔️Слід зазначити, що в останні роки майже для всіх водних об’єктів України є характерним значне зменшення річного стоку та рівнів води, що перш за все обумовлено зменшенням кількості випадання атмосферних опадів, особливо в літньо-осінній період. Через значне зменшення рівнів ґрунтових вод і, відповідно, зменшення ґрунтової складової живлення на багатьох малих річках, озерах та ставках меженні витрати наблизились до історичних мінімумів.

До значного зменшення водності територій призвели глобальні кліматичні зміни, а саме вища за звичайну температура повітря і невелика кількість опадів. В Україні ситуація особливо загострилася навесні 2020 р., адже зима 2019–2020 рр. виявилася практично без снігу. Як наслідок, озеро Синє почало помітно всихати. На середину квітня 2020 р. рівень у ньому знизився приблизно на метр. Наслідком стало те, що пересохла протока, що з’єднувала дві частини озера. Отже, озеро Синє фактично розділилося надвоє. В 2021-му році стан озера Синє практично не змінився. На території розташування озера спостерігаються дві окремо розташовані водойми.

🌀Отже, найважливішим чинником зниження рівня води в озері на сьогодні вбачаються кліматичні особливості останнього часу, а саме значно вища за середню, температура повітря в Києві протягом останніх років при порівняно невеликій кількості опадів. При середній багаторічній температурі повітря в Києві 7,7 С фактична температура протягом 2015–2021 рр. була в середньому на три градуси вищою, водночас із значно меншою середньорічною кількістю опадів.

🔅Помітне зростання температури повітря пов’язане не лише з парниковим ефектом і глобальним потеплінням, але і з особливостями формування мікроклімату великих міст, таких як Київ. Тут, окрім викидів в атмосферу вихлопних газів, роботи промислових та комунальних підприємств, чи не найважливішим чинником є зростання площ твердого покриття земної поверхні: дороги, стоянки, покрівлі будинків, заасфальтовані прибудинкові території, гаражі тощо. Такі території значно інтенсивніше прогріваються порівняно з земельними ділянками і водними акваторіями, відповідно, збільшуючи тепловіддачу в атмосферу і підвищуючи випарування з прилеглих територій.

🏙Територія на якій розташовано озеро Синє являє собою верхню межу місцевого вододілу з істотно зміненими природними умовами формування поверхневого і підземного стоку. У зв’язку з інфраструктурно-урбаністичними змінами прилеглої території, ділянка навколо озера Синє зазнає впливу від збудованих інженерних споруд та підземних комунікацій через виникнення підпірних явищ (баражного ефекту), що ускладнює розвантаження ґрунтових вод до озера Синє, а в інших місцях призводить до підтоплення території.

Можна припустити, що обміління озера частково відбулося внаслідок накопичення на його дні решток рослинності, а також твердого матеріалу, що зноситься з берегів при зливах і таненні снігу.
До ймовірних причин зменшення рівня води озера Синє попередньо можна також віднести і режим роботи водопровідної станції “Виноградар”. На цій водопровідній станції встановлено три резервуари чистої води сумарним об’ємом 14 тис. м3, наявність яких гарантує водоспоживання населення за умов його коливань протягом доби. За регламентом ці резервуари двічі на рік спорожнюються в озеро Синє задля виконання їх технологічного очищення. Оскільки ця вода чиста, негативно вплинути на стан озера вона не може.

Для встановлення точних причин критичного зниження рівня води в озері Сине та погіршення його екологічного стану необхідно виконати комплексні наукові дослідження, які будуть включати наступні види робіт:

1. Обстеження озера Синє та прилеглої території з метою визначення можливих джерел його живлення та забруднення;
2. Збір та опрацювання даних про кліматичні характеристики в Києві та їх вплив на зниження рівня води в озері Синє;
3. Розрахунки середньорічного притоку води до озера та його забезпеченості;
4. Визначення гідроморфологічних характеристик озера, проміри глибин озера, топо-геодезичне знімання прибережно-захисної смуги озера.
5. Геологічне буріння (вишукування) у прибережній смузі з метою визначення механічного складу ґрунтів і встановлення динаміки рівня ґрунтових вод які живлять озеро;
6. Дослідження екологічного стану озера, що включають аналіз якості води та донних відкладів;
7. Розробка технічних та організаційних заходів з метою відновлення наповнення озера Синє та поліпшення його екологічного стану.

👩🏻‍🔬👨‍🔬Інститут водних проблем і меліорації НААН, який має значний досвід робіт на водних об’єктах міста Києва та неодноразово був залучений до виконання подібних робіт.
Забудова біля озера може призвести до посилення обміління.

Зрозумило, що в данному випадку потрібно виконати ретельні гідрогеологічні вишукування.
Палі, на яких утримується багатоповерхова забудова, можуть створювати так званий баражний ефект, – коли штучні перешкоди заважають вільної течії грунтових вод – одного з джерел живлення озера.

При виконанні підготовчих до будівництва робіт потрібно враховувати і дані моніторингу рівня грунтових вод в спостережних свердловинах.

Висновок підготовлений відповідно до інформації, наданої Інститутом водних проблем і меліорації НААН.
Відео із проф. Вишневським щодо стану озера Синє – https://www.facebook.com/watch/?v=740106274091534