• Phone: (123) 0200 12345
  • ecopark.osokorky@gmail.com

Відео-конференція ГО «Екопарк Осокорки» з мерією міста Ляйпциг

April 15, 2021

🎦Відео-конференція ГО «Екопарк Осокорки» – мерія міста Ляйпциг (департамент з міжнародної співпраці, експерт з департаменту містопланування).
/Deutsche Übersetzung siehe unten/

🇩🇪🇺🇦60 років тривають партнерські стосунки між Києвом і Ляйпцигом. За цей час реалізовано велику кількість чудових проектів, здійснено чимало цікавих спільних заходів у питаннях освіти, культури, науки тощо.

Але партнерство – це іноді дійсно «підставити плече»: досвідом, знаннями, експертною і авторитетною думкою сприяти вирішенню важливої проблеми для громади і керівництва міста.

▫️Ляйпциг – місто, у якому була підписана знаменита Ляйпцизька хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку», яка є орієнтиром для очільників всіх європейських міст у питаннях міського розвитку.
▫️Ляйпциг – місто, у якому керівництво і громада працюють спільно і ефективно. Результат їхньої співпраці – одне із самих зелених міст Німеччини, успішний розвиток із збереженням привабливого обличчя міста і рівня якості життя, успішні практики співпраці у вирішенні проблем міста.
▫️Ляйпциг – місто, фахівці з розвитку і планування якого були залучені Київською міською адміністрацією до розробки нового Генерального плану міста Києва.

Саме тому ми особливо раді партнерській руці, яку нам простягла мерія міста Ляйпцигу і його експерти департаменту з розвитку і планування міста.

13 квітня під час відео-конференції ми плідно і дуже інформативно поспілкувалися із пані Катею Ролофф (референт департаменту міжнародної співпраці мерії і Міської ради міста Ляйпциг) і паном Штефаном Хайніґом (вільний експерт/колишній керівник департаменту містопланування Ляйпцигу).

Обговорювали питання:
▪️Небезпека знищення зелених зон у місті;
▪️Дика природа у межах міста: тенденції сучасного містобудування. Різниця між парками і скверами і куточками дикої природи і їхнє значення.
▪️Вага і значення експертної оцінки фахівців, підтримки вищих державних органів у питаннях захисту довкілля під час вирішення долі земельної ділянки керівництвом міста.
▪️Основні засади і важелі, які запобігають «розповзанню міст». Практика і досвід Німеччини. Критерії здорового співвідношення між кількістю населення у столиці і населенням країни.
▪️Пропозиція розвитку для вказаної території: Екопарк із заповідними зонами, міським парком і екоцентром.

Пан Хайніґ і пані Ролофф неодноразово і з задоволенням відвідували наше місто. Їх поєднують із Києвом багато важливих спільних проектів. І така цікава і велика тема, як створення Екопарку Осокорки, викликала їхній інтерес.

Наші співрозмовники зауважили, що по дорозі із аеропорту до центру міста кидається у вічі щільна забудова вздовж проспекту Бажана, а вислів «спальні райони» відомий і у Німеччині.

ℹ️Цікаво було дізнатися, що у Німеччині території заплавних луків і водно-болотні угіддя вже тривалий час взагалі не розглядаються, як території, придатні для забудови.
♻️Також ми дізналися, що у Німеччині навіть асфальтування велосипедних доріжок на території об’єкту природо-заповідного фонду (пан Хайніґ навів приклад ляйпцизьких заплавних лісів) – питання, яке майже не можливо реалізувати. А про автомобільну дорогу, навіть із наземними чи підземними переходами для тварин і шумозахисними екранами годі й говорити.

Водночас пан Хайніґ зауважив, що питання притоку і відтоку населення у міста досить важко піддаються регулюванню. A складні ситуації, викликані розбіжністю бажань керівництва міста і його мешканців, трапляються і у них. Але такі ситуації потребують рішень обов’язково з огляду на довгострокові перспективи для міста і його мешканців.

А пані Ролофф розповіла, що ініціативи громади завжди вітаються. Адже таким чином мешканці міста переймають на себе чималу частину роботи по впорядкуванню життя у місті, тим самим заощаджуючи адміністративний і фінансовий ресурс міського бюджету.

Наші співрозмовники були приємно вражені, скільки матеріалів і документів ми вже розробили і підготували для нашої ідеї про створення екопарку, міського парку і екоцентру.

🙋‍♀️🙋‍♂️Активна Громада у справах розвитку і діяльності міста – це гордість і бажання кожного цивілізованого сучасного міського керівництва.

Але часто, коли Громада залучається до важливих і складних нагальних міських тем і виказує свою думку і своє бачення, у відповідь від чиновників чує: «Ви не експерти, ви не фахівці».

❗️Саме тому наша Громада від початку тісно співпрацює із кращими і найавторитетнішими фахівцями у природоохоронних, містобудівних і урбаністичних питаннях.

🎞Запис відео-конференції: https://youtu.be/tBx4JQwjVGs

Промову пана Хайніґа на презентації нового Генерального плану міста Києва можна подивитися за цим посиланням (з 54:51). Пан Хайніґ розповідає про 8 основних принципів планування міста, які його команда рекомендувала дотримуватися українським розробникам Генерального плану: https://www.youtube.com/watch?v=xtsBOH_DPuA

_______________________________________________________________

🎦Video-Konferenz. E.V. „Ökopark Osokorky“ – Stadtverwaltung der Stadt Leipzig (Referat Internationale Zusammenarbeit, freier Experte des Stadtplanungsamtes)

🇩🇪🇺🇦Seit 60 Jahren gibt es die Partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Städten Kyiv und Leipzig. Für diese Zeit wurden viele wunderschöne Projekte realisiert, mehrere interessante gemeinsame Veranstaltungen zu den Fragen der Ausbildung, Kultur, Wissenschaft und anderen durchgeführt.

Aber Partnerschaft heißt manchmal auch wirklich „Den Rücken stärken“: durch Erfahrung, Kenntnisse, der Expertenbewertung und renommierter Meinung die Lösung von einem wichtigen Problem für die Einwohner und die Stadtverwaltung.

▫️Leipzig ist die Stadt, in der die bekannte „Leipziger Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ unterschrieben wurde, die als Richtpunkt für die Leitung von allen europäischen Städten in Fragen der Stadtentwicklung dient.
▫️Leipzig ist die Stadt, in der die Stadtverwaltung und die Einwohner gemeinsam und effektiv arbeiten. Das Resultat Ihrer Zusammenarbeit: Leipzig ist eine der grünsten Städte Deutschlands, eine erfolgreiche Entwicklung unter Erhaltung der Attraktivität der Stadt und vom Niveau der Lebensqualität, erfolgreiche Erfahrung der Zusammenarbeit für Lösungen zu den Problemen der Stadt.
▫️Leipzig ist die Stadt, deren Fachleute in Fragen der Stadtentwicklung und der Stadtplanung von der Kyiver Stadtverwaltung in die Ausarbeitung des neuen General Stadtplans involviert wurden.

Gerade deswegen freuen wir uns besonders über die Partnerhand, die uns die Stadtverwaltung von Leipzig und ihre Experten des Stadtplanungsamtes gereicht haben.

Am 13. April haben wir in einer Video-Konferenz produktiv und sehr informativ mit Frau Katja Roloff (Stadt Leipzig. Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und des Stadtrates, Referentin im Referat für Internationale Zusammenarbeit) und mit Herrn Stefan Heinig (freier Experte / früherer Leiter der Abteilung Stadtentwicklung in Leipzig) kommuniziert.

Es wurden folgende Fragen besprochen:
▪️Die Gefahr der Vernichtung der grünen Zonen in der Stadt;
▪️Wilde Natur in den Grenzen der Stadt: Trends der modernen Stadtplanung. Unterschied zwischen Parks und Gärten und den Bereichen der wilden Natur und ihre Bedeutung;
▪️Wert und Bedeutung der fachlichen Stellungnahme, der Unterstützung der höchsten staatlichen Institutionen in Fragen des Umweltschutzes während der Entscheidungen der Stadtverwaltung über das Schicksal eines Grundstücks;
▪️Hauptgrundlagen und Werkzeuge, die „das Verlaufen“ der Städte verhindern. Praxis und Erfahrung in Deutschland. Kriterien für Verhältnisse der Einwohneranzahl von der Hauptstadt zum Land;
▪️Vorschlag für die Entwicklung des genannten Territoriums: Ökopark mit den Naturschutzzonen, dem Stadtpark und dem Ökozentrum.

Herr Heinig und Frau Roloff haben vielmals unsere Stadt besucht. Sie werden mit Kyiv durch viele wichtige gemeinsame Projekte verbunden. Und so ein interessantes und großes Thema, wie die Schaffung des Ökoparks Osokorky, hat ihr Interesse erweckt.

Unsere Gesprächspartner haben bemerkt, dass es auf dem Weg vom Flughafen zum Stadtzentrum auffällig ist, wie dicht das Territorium am Bazhana-Prospektes entlang bebaut ist. Und dass der Begriff „Schlafbezirke“ auch in Deutschland bekannt ist.
ℹ️Es war interessant zu erfahren, dass die Überschwemmungswiesen und Sumpfgebiete in Deutschland schon seit langer Zeit als für Bebauung nicht geeignete Territorien betrachtet werden.
Wir haben auch erfahren, dass sogar die Asphaltierung der Fahrradwege in Gebieten, die Naturschutzstatus haben (Herr Heinig hat als Beispiel den Leipziger Auwald genannt), in Deutschland praktisch nicht umsetzbar ist. Die Verlegung der Autostraßen auch mit überirdischen und unterirdischen Übergängen für Tiere und mit Lärmschutzwänden kommt in Naturschutzgebieten gar nicht in Frage.
Gleichzeitig hat Herr Heinig hat, dass die Zu- und Abwanderung der Bevölkerung in die Städte ein Prozess ist, der sich sehr schwierig steuern lässt. Und die komplizierten Situationen, die vom Unterschied der Wünsche der Stadtverwaltung und der Einwohner verursachen werden, auch bei ihnen vorkommen. Aber solche Situationen benötigen die Lösungen mit unbedingter Berücksichtigung der langfristigen Perspektiven für die Stadt und ihrer Einwohner.

Frau Roloff hat erzählt, dass die Initiativen der Bürger immer begrüßt werden. Auf solche Weise übernehmen doch die Einwohner einen gewissen Teil der Arbeit zur Einrichtung des Lebens in der Stadt, und sparen dadurch die administrativen und finanziellen Ressourcen des Stadtbudgets.
Unsere Gesprächspartner waren angenehm erstaunt, wie viele Materialien und Unterlagen wir für unsere Idee über Ökopark, Stadtpark und Ökozentrum schon ausgearbeitet und vorbereitet haben.

🙋‍♀️🙋‍♂️Aktive Einwohner in Sachen der Entwicklung und der Funktionierung der Stadt ist Stolz und Wunsch von jeder zivilisierten modernen Stadtverwaltung.

Oft aber, wenn die Einwohner sich mit den wichtigen und komplizierten akuten Problemen der Stadt beschäftigen und ihre Meinung und Visionen dazu äußern, hören sie von den Beamten: „Sie sind keine Experten, Sie sind keine Fachleute“.

❗️Eben deswegen arbeitet unser Team von Anfang an eng mit den besten und angesehensten Fachleuten in Fragen vom Naturschutz, der Stadtplanung und der Urbanistik zusammen.

🎞Aufnahme der Video-Konferenz: https://youtu.be/tBx4JQwjVGs

Die Rede von Herrn Heinig zur Präsentation des neuen General Stadtplans für Kyiv kann man unter diesen Link ansehen (ab 54.51). Herr Heinig erzählt über die 8 Grundlagen der Stadtplanung, die sein Team empfohlen hat zu halten, den ukrainischen Entwicklern des Generellen Stadtplans für Kyiv: https://www.youtube.com/watch?v=xtsBOH_DPuA

Оригінал новини – https://www.facebook.com/ecoparkosokorky/posts/1548514668681212